صفحه اصلی > تکنولوژی : بتای جدید واتس‌اپ برند Meta را به نام این پیام‌رسان اضافه می‌کند

بتای جدید واتس‌اپ برند Meta را به نام این پیام‌رسان اضافه می‌کند

google tensor cover 1