صفحه اصلی > اطلاعات عمومی : ریِکیاویک پایتخت کشور ایسلند و بزرگ‌ترین شهر این کشور و شمالی‌ترین پایتخت دنیا است.

ریِکیاویک پایتخت کشور ایسلند و بزرگ‌ترین شهر این کشور و شمالی‌ترین پایتخت دنیا است.

Reykjavik sed ur Hallgrimskirkju