صفحه اصلی > اینترنت و تکنولوژی : فایرفاکس 96 منتشر شد: امنیت بهتر در برابر حملات CSRF

فایرفاکس 96 منتشر شد: امنیت بهتر در برابر حملات CSRF

mozilla firefox 96 officially released 534674 2