صفحه اصلی > تکنولوژی : گوگل احتمالا روی نسل دوم تراشه تنسور برای پیکسل ۷ کار می‌کند

گوگل احتمالا روی نسل دوم تراشه تنسور برای پیکسل ۷ کار می‌کند

google tensor cover 1